Ceramah Singkat: Tujuan Hidup – Ustadz Abdurrahman Thoyib, Lc.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Seseorang yang ketika dia keluar dari rumahnya dia pasti memiliki tujuan, kemana dia akan melangkah. Kita pasti yakin orang yan ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini.

Ketika orang itu tau tujuan hidupnya, maka semua aktifitas – aktifitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah E telah berfirman; ‘Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaKu’.

Inilah tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kita kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah subhanahuwata’ala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah telah mengatakan bahwasannya tujuan Allah menciptakan kita, untuk kita beribadah hanya kepadaNya. Allah juga berfirman; ‘Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan sebenarnya’. Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia – sia begitu saja tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang, hewan, mereka hidup makan minum, bekerja, bersenang – senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja?, tidak. Manusia lebih mulia daripada itu semuanya.

Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah subhanahuwata’ala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah E, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepadaNya. Allah pun memberikan rambu – rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah E. Syaikhul Islam Muhammad At Tamimi X berkata ‘Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia – sia hidup di atas muka bumi ini’. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul, barangsiapa mentaati rasul maka dia akan masuk syurga dan barangsiapa menyelisihi rasul, memaksiati rasul maka dia masuk ke dalam api neraka.

Inilah suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgent untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasannya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama – sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah subhanahuwata’ala. Marilah kita bersama – sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak rasul shalallahu alaihi wassalam dalam kita beribadah kepada Allah E.

Semoga Allah E mengakhiri hidup kita dengan khusnul khatimah.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Durasi: 00:05:12
Pencatat: Haris Eko Prasetyo on 06 May 2016
Editor: Abu Ahmar

Leave a Reply