Kesimpulan Seluruh Ilmu Agama – Ustadz Firanda Andirja, MA.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Al Imam Adz-Dzahabi rohimahullahu ta’ala dalam kitabnya(Siyar An-Nubala) menyebutkan riwayat dari Zaid bin Sa’ad dan yang lainnya mereka mengatakan Ada seorang lelaki yang meminta kepada Ibnu Umar untuk menuliskan seluruh ilmu, ini adalah permintaan yang sangat sulit. Bagaimana Ibnu Umar radiallahu ta’ala ‘anhuma di suruh untuk menulis seluruh ilmu dan kita sangat tahu bahwasanya ilmu sangatlah luas, ilmu agama sangatlah banyak namun bagaimana cerdasnya Ibnu Umar radiallahu ta’ala ‘anhuma dengan keluasan ilmunya maka dia menjawab suatu jawaban yang indah.

 

Maka Ibnu Umar pun menulis kepada lelaki tersebut dengan berkata:

“ sesungguhnya ilmu itu banyak akan tetapi jika kau mampu untuk bertemu dengan Allah dalam kondisi engkau tidak menumpahkan darah kaum muslimin dan perutmu kosong dari memakan harta kaum muslimin dank au menjaga lisanmu dari harga diri kaum muslimin serta engkau melazimi jama’ah mereka maka lakukanlah!”

 

Empat perkara yang di sebutkan oleh Ibnu Umar radhiallahu ta’ala ‘anhuma dan ini telah meringkas seluruh agama ini, yaitu seorang berusaha untuk bertemu dengan Allah SWT dalam kondisi tidak menumpahkan, tidak melukai darah kaum muslimin, dalam kondisi tidak memakan sama sekali harta kaum muslimin dan menjaga lisannya untuk tidak menjatuhkan harga diri kaum muslimin serta melazimi jama’ah mereka, maka dia telah bertemu dengan Allah dengan pertemuan yang terbaik dan inilah wasiat yang telah di sampaikan oleh nabi SAW tatkala dalam haji wada’ Rasulullah SAW mengatakan:

“Sesungguhnya darah kalian, sesungguhnya harta kalian dan sesungguhnya harga diri kalian haram bagi kalian tidak boleh di langgar. Darah tidak boleh di tumpahkan, harta tidak boleh di ambil, harga diri tidak boleh di jatuhkan”

 

Dalam riwayat lain kata nabi SAW:

“Sesungguhnya ada empat perkara yang harus di perhatikan Janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah sama sekali, kemudian kata nabi SAW dan janganlah kalaian membunuh suatu jiwa yang di haramkan oleh Allah untuk di bunuh dan janganlah kalian berzina dan janagnlah kalian mencuri”

 

Ini berhubungan dengan hak-hak para hamba, oleh karenanya seorang tatkala hidup di atas muka bumi ini dia akan terjerumus dalam kemaksiatan tetapi jika dia toh harus bermaksiat maka jangan sampai dia bermaksiat berhubungan dengan hak-hak kaum muslimin yang lainnya, dia akan di sidang oleh Allah SWT, dia akan di tuntut oleh kaum muslimin lainnya di akhirat dan ingat di antara hak-hak kaum muslimin yang sangat besar, dosa-dosa yang sangat besar adalah yang berkaitan dengan harta, berkaitan dengan darah dan berkaitan dengan harga diri.

 

Oleh karenanya seorang berusaha keluar dari dunia ini, bertemu dengan Allah SWT dalam kondisi tidak mengganggu kaum muslimin yang lainnya, inilah kesimpulan ilmu dari seluruh ilmu agama yang telah di wasiatkan oleh Ibnu Umar radhiallahu ta’ala ‘anhuma. Semoga kita bisa mengamalkannya.

 

Durasi: 00:04:34
Pemateri:
Pencatat: Khoir Bilah on
Editor:

Leave a Reply